WIE ?
WAT?

WAT IS HET ?

Het is een thuishaven voor auteurs: het is hun huis! MEDAA, het Europees Huis van Auteurs en Auteurs, is gevestigd in de Koninklijke Prinsstraat 85/87 in Elsene vlakij de Europese wijk en instellingen.

Het werd ingehuldigd op 17 maart 2018 op initiatief van de SACD en de Scam en verwelkomt sindsdien auteurs die lid zijn van de beheersvennootschappen SACD, Scam, de Auteurs en SOFAM; Belgische professionele organisaties zoals ASA, PRO SPERE, ARRF, PEN Club, PILEn, SAGEL en Europese organisaties als SAA, CEATL, IFFRO en FERA die auteurs steunen en hun rechten verdedigen.

VOOR WIE ?

Voor auteurs natuurlijk, maar ook voor iedereen professioneel actief in de culturele sector en het auteursrecht, en dit in de breedste zin van het woord. Voor beroepsverenigingen in de literaire en audiovisuele sector, de podiumkunsten, radio en multimedia, zowel Belgisch als internationaal. MEDAA verhuurt ruimtes voor algemene vergaderingen en evenementen met betrekking tot culturele en artistieke bezigheden en activiteiten. Er zijn ook kantoren beschikbaar voor beroepsverenigingen.

MEDAA - OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN

Auteurs kunnen in onze gerenoveerde ruimtes terecht om er te werken of opleidingen te volgen. Neem plaats in de coworkingruimte of reserveer een vergaderzaal voor meetings met medewerkers, redacteurs, producenten...
Blijf op de hoogte van wat in MEDAA op de agenda staat: er worden geregeld trainingen, workshops en seminaries georganiseerd!

MEDAA - ONTMOETEN

ELKAAR ONTMOETEN

Tijdens evenementen die in het huis MEDAA georganiseerd worden, kunnen auteurs elkaar ontmoeten en ervaringen en projecten bespreken. Deel wat je boeit en wat je drijft met je collega's in het café (naast het onthaal), aan een tafeltje bij een kopje vloeibare brandstof, zwart of met melk, met of zonder suiker.

MEDAA - MOBILISEREN

WE MOBILISEREN

MEDAA is het centrum waar de culturele sector zich kan organiseren, kan overleggen en de noodzakelijke acties op touw kan zetten. Omdat het een plaats is waar auteurs samenkomen en omdat in groep elke stem luider klinkt.

MEDAA - INFORMEREN

WE INFORMEREN

MEDAA houdt auteurs op de hoogte van wat er verandert in hun statuut, hun rechten en alles wat met hun professionele activiteiten aangaat.

NIET IN ÉÉN DAG...
(HET DUURDE IETS LANGER)

De architect verantwoordelijk voor het renovatieproject is Jean-Paul Hermant. Hij speelde met strakke lijnen, lichtinval en een doordacht circulatieplan. Het Café is het gemoedelijke en aangename zenuwcentrum dat tegelijk fungeert als toegang en onthaal, en verdeel- en stuurpost voor alle ruimtes.

Jean-Paul Hermant transformeerde de brede ingang om de verbinding tussen de twee gebouwen te verbeteren en voorzag aan weerszijden van deze centrale as erkers. Rond de patio creëerde hij een groenscherm dat en rust en bezinning evoceert, het werken een stuk aangenamer maakt en licht en transparantie injecteert in de onderling verbonden ruimtes: de coworkingplekken, de boxen, vergaderruimtes, het Café en het terras. De werken, onder zijn leiding, begonnen in het voorjaar van 2016, duurden meer dan twee jaar en werden uitgevoerd door bouwbedrijf Dereymaeker.

Money,
money,
money?

Maar met welk geld werd dit project gerealiseerd? Of met andere woorden: is er geld van de auteurs gebruikt om deze gebouwen te renoveren? Neen dus. Het project werd en wordt volledig gefinancierd door inkomsten gegenereerd uit het verhuren van ruimtes speciaal ontworpen om kleine, middelgrote en grote evenementen in optimale omstandigheden te huisvesten, in een aangename omgeving helemaal op maat van de culturele sector.

Huurgelden vormen de ruggengraat van dit project: wees welkom!

Fun facts

De werken hebben ook enkele grappige en minder grappige details aan het licht gebracht!

Bij het verwijderen van het valse plafond in de ingang, kwamen oude sierlijsten tevoorschijn. Deze werden behouden en gerestaureerd.

In de zomer van 2016 werd nog een verrassende ontdekking gedaan: in de Travaling werd een put van ruim 18 meter diep ontdekt, een robuuste constructie in operationele staat. Geen paniek, deze werd intussen keurig afgedekt.

DE BEWONERS VAN (HET HUIS) MEDAA